::..Liên Thông CNTT K4 - Chào tạm biệt...::

Diễn đàn lớp liên thông cntt k4 đã đi vào hoạt động rất tích cực trong 1 khoảng thời gian học kỳ 1, nhưng vì 1 số lý do nên Quản trị diễn đàn quyết định chia tay với đứa con tinh thần này, mọi người thông cảm nhé...

- Lý do 1: Sang học kỳ 2, thành viên lớp nuôi dưỡng zalo mà không nuôi dưỡng đứa con này

- Lý do 2: Thành viên lớp là dân cntt, chưa khai thác hết chức năng forum mà đã chê là ko thể 8 8 8 như zalo

- Lý do 3: Truy cập phức tạp, không tiện lợi cho thành viên lớp

- Lý do 4: Thiếu cập nhật thông tin thường xuyên

- Lý do 5: Do thiếu cập nhật thông tin nên ngày 22/10/2016 nên 1 thành viên của lớp đã không tham gia thi kết thúc môn. Đây cũng lỗi 1 phần do bên quản trị

Do đó, ngôi nhà chung này chính thức đóng cửa
Thân chào!...

forumvi.com